Sáng kiến

Nông nghiệp thông minh

Nông nghiệp thông minh được hiểu là một loại hình nông nghiệp mới sử dụng robot và ICT để giải quyết các vấn đề trong canh tác (tiết kiệm sức lực và chi phí lao động, nâng cao năng suất…).
Tại Coccinella, chúng tôi tận dụng tối đa hệ thống phát điện bằng năng lượng mặt trời và sử dụng công nghệ canh tác ổn định với hệ thống chiếu sáng bổ sung bằng đèn LED để thúc đẩy việc ra hoa sớm, được gọi là mô hình nông nghiệp thông minh (mô hình canh tác khép kín).
Hướng đến việc giảm lao động, nâng cao năng suất, đảm bảo an toàn cho hộ nông dân mới và truyền lại kỹ thuật canh tác.Ngoài ra, việc sử dụng hệ thống phát điện bằng năng lượng mặt trời sẽ giúp tối đa hóa việc sử dụng năng lượng tái tạo để tạo ra điện cần thiết cho nông nghiệp thông minh, giúp cho nền nông nghiệp trở nên thân thiện với môi trường và bền vững hơn.

Sáng kiến vì một xã hội bền vững / SDGs

Tại Coccinella, chúng tôi sử dụng năng lượng tái tạo nhiều nhất có thể cho công việc từ trồng trọt đến chế biến và tạo ra sản phẩm. Chúng tôi không chỉ sản xuất mọi thứ, mà chúng tôi còn suy nghĩ về quá trình sáng tạo và chấp nhận thách thức tạo ra một xã hội bền vững.
Ngoài ra, chúng tôi cũng đang giải quyết vấn đề thất thoát trong công việc và giúp truyền đạt suy nghĩ, ý tưởng của những người sáng tạo.

Năng lượng tái tạo / Hệ thống lưu trữ điện

Coccinella sử dụng tối đa năng lượng mặt trời để đảm bảo nguồn điện hoạt động cho canh tác và sản xuất. Ngoài ra, chúng tôi đang tối đa hóa việc sử dụng năng lượng tái tạo bằng cách kết hợp năng lượng quang điện và pin lưu trữ điện năng [SOLAR BANK SYSTEM].

Để biết chi tiết xin vui lòng truy cập trang web của hongo industry ▶