Địa điểm sản xuất

Gia công . Sắp đặt

Đầu tiên đội ngũ thiết kế của Coccinella sẽ thiết kế các mẫu sản phẩm, tiếp theo các nhân viên Coccinella sẽ xử lý các hoa Lan Hồ Điệp một cách tỉ mỉ và tạo ra các tác phẩm hoàn hảo nhất.
Chúng tôi muốn kết nối cảm xúc của mọi người với nhau và tạo ra những sản phẩm có thể truyền tải thông điệp cảm xúc từ người tặng đến người nhận.

Mô hình canh tác

Hoa Lan Hồ Điệp sinh trưởng không ổn định, nên đòi hỏi về kỹ năng và thời gian chăm sóc lâu dài.
Tuy nhiên, chúng tôi đã áp dụng kỹ thuật nông nghiệp thông minh (Canh tác nhà kính) và giúp cho việc sản xuất trở nên ổn định.
Ngoài ra, Chúng tôi đã thúc đẩy quá trình ra hoa sớm bằng công nghệ canh tác ổn định với hệ thống đèn LED chiếu sáng tại nông trại của chúng tôi. Công nghệ này có thể được áp dụng với bất kỳ quy mô canh tác và có thể được ứng dụng rộng rãi.

Canh tác . Gia công

Chế tác:  Nông trường ECO HAMAMATSU
Địa điểm:  207-7 Miyaguchi, Hamakita Ku, Hamamatsu Shi, Suzuoka Ken, Japan
  TEL : 053-580-1661 FAX : 053-580-1662
Trụ sở chính FC: Hongo Industry Co.
Địa điểm: 4st Floor, Blezio 9, 1-6-18 Ogaya, Otsu City, Shiga Prefecture 520-2144, Japan
TEL : 077-545-8567 FAX : 077-545-8779